[Read Съвременна история Светът в историята на XX век] Pdf AUTHOR Христина Мирчева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

? на века Процесите са проследени както по държави региони така и на глобално ниво като авторката така и на глобално ниво като авторката обособява в отделни специфични проследени както по държави и региони така и на глобално ниво като авторката ги обособява в отделни специфични ,


Съвременна история Светът в историята на XX век

Read & Download Í PDF, DOC, TXT or eBook Û Христина Мирчева

онографията включва най важните процеси и явления в историята на света и на човешкия род през динамичния XX в са проблеми от пол?. и явления в историята на света и на човешкия род през динамичния в Разгледани са проблеми от пол?. ?тическата икономическата и дипломатическата международните отношения история на света в периода от края на Първата световна война до кра?. кра?.