eBook Iš dviejų renkuosi trečią Mano mažoji odisėja Read – Book or TXT

Nkut ra o atvirai giliai asmeni kai Tuo pasi ym jo ir nauja Gintaro Bleizgio s rinktin Jautis jo atvirumas labiau persmelktas Tuo pasi ym jo ir nauja Gintaro Bleizgio s rinktin Jautis jo atvirumas labiau persmelktas ir gzistencini patir i ta iau atskiros s kiek ma iau limpa vientis tekst o D Staponkut s tarpkult riniai apm stymai vienas kit prat sia ir ma iau primena rinktin o labiau i ties odis j D iaugiausi proga perskaityti i knyg nes buvo domu kaip mon s pana i patir i jau iasi Ir buvo malonu perskaityti iuos gra iai i ra ytus apm stymus o tuo pa iu pamatyti kad vis iasi Ir buvo malonu perskaityti iuos gra iai i ra ytus apm stymus o tuo pa iu pamatyti kad vis lto pana ios patirtys gali nu Nuobodi Labai intymi ir filosofi ka knyga traukianti ir kvepianti perm styti savas patirtis ir jausmus Pad dama lentyn pagalvojau kad reik s prie jos dar gr ti. ?velgia kaip į dvi tėvynes savo ir dukrų tačiau nei vienoje nei "kitoje nesijaučia atradusi save arba išsipildžiusi pamažu įsismelkia "nesijaučia atradusi save arba išsipildžiusi Pamažu įsismelkia vienos trečiosios šalies nuojata ir iškylą naujo pasirinkimo klausim.

Dalia Staponkutė Ú 9 review

Tokia kaip ir truput lietuvi ka Tokarczuk domu skaityti kaip gyvena Likimo Ir I Tikro ir i tikro s pilnakraujai mon s Yra nuostabi citat toki kaip geriausia lietuvio komanda jis Sklandi plaukianti rami kalba Be pretenzij bet ir be kuklumo Tiesiog gra i intonacija Ilgi gamtos ir atrodo dangaus apra ymaiDauguma cituojam kit autori autor s draugai Kai kas i j tikrai talentingas kiti ne visadaYra nema ai lietuvi ko rotizmo kuris toks grunge "stiliaus nuo pat rodos Gavelio laik Jausmingumas bet toks li dnas li dnas Paskaitinejau paklausiau pa ios Staponkutes skai iau recenzijas "nuo pat rodos Gavelio laik Jausmingumas bet toks li dnas li dnas Paskaitinejau paklausiau pa ios Staponkutes skai iau recenzijas galiu pasakyti Jei gali nera yti nera yk Be to Staponkute ir jos aplinka pa inojau nuo jos filosofijos Antroje knygoje Dalia Staponkutė tęsia gyvenimo kelionės temą pradėtą sė rinktinėje Lietumi prieš saulę Šįkart nuo kultūrinių filosofinių apmąstymų autorė pasuka intymumo link Tekstai kupini tikrovi?. Tudiju sovietme iu Ten patekdavo tik I ITIN LOJALIU SOVIETAMS EIM O itin lojaliu sovietams im O studijos tik b sim soviet funkcionieri ir iaip ideologini klakeriu kalv Per i prizm suvokiu ir toki moni paatviravimus Patiks buvusiems Their Words Are Music esamiems ir b simiemsmigrantams kod l gi tas odis toks nemielas Jausmai ypa pirm kart patiriami painus reikalas sunku suprasti save svetimus ir savus taip ir bla kaisi tarp TEN ir IA i knyga gali atsakyti kai kuriuos klausimus sud lioti mintis tinkamas lentyn les ir galb t netgi nukreipti teisinga linkme Paskutin 2016 metais skaityta knyga ir taip pat viena labiausiai patikusi Skaitant pama u radosi poj tis kad autor vis geriau imu pa inti Viena vertus nieko keisto
Nes D Stapo. 
D Stapo. herojų su tikrais vardais ir tikrų įvykių su tikromis detalėmis Penkios knygos dalys tarsi "Penkios Autorės Gyvenimo Kryptys Ir Vis Kitokias "autorės gyvenimo kryptys ir vis kitokias mito dėlionė Į Lietuvą ir į Kiprą Dalia Stonkutė Iš dviejų renkuosi trečią Mano mažoji odisėja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *