Book ´ Matematika i muzika Paperback Download ↠ Businesscurrency

Mobi Matematika i muzika

❴PDF❵ ✩ Matematika i muzika Author Zvonimir Šikić – Businesscurrency.co.uk Fascinantan je i višeslojan odnos matematike i muzike Ova će vam knjiga otkriti povijest tog odnosa od Pitagore do Galileija pokazati vam razvoj skala od klasičnih grčkih modusa do cjelotonske bluPDF Matematika i muzika Author Zvonimir Šikić Businesscurrencycouk Fascinantan je i višeslojan odnos matematike i muzike Ova će vam knjiga otkriti povijest tog odnosa od Pitagore do Galileija pokazati vam razvoj skala od klasičnih grčkih modusa do cjelotonske blu Fascinantan je i višeslojan odnos matematike i muzike Ova će vam knjiga otkriti povijest tog odnosa od Pitagore do Galileija pokazati vam razvoj Matematika i ePUB skala od klasičnih grčkih modusa do cjelotonske blues i kromatske skale otkriti vam kako frekvencije određuju intervale te kako iz toga nastaju razni glazbeni stilovi Tu se zatim objašnjava kako je moguće definirati skale u kojima konsonan

Reader ↠ Matematika i muzika ↠ Zvonimir Šikić

Tno zvuče intervali zadane boje zvuka te da su Pitagorine skale malih brojeva zapravo one koje odgovaraju harmonijskim bojama Logaritamski prikaz intervala u centilima pomoći će vam izračunati koliko jednolika temperirana skala odstupa od prirodne Iz povijesnog i matematičkog opisa dobro temperirane skale vidjet ćete kako ona prirodno vodi k jednolikom temperiranju Na kraju je matematički obrazloženo zašto je jednolika podjela oktave na dvanaest polutonova tj kromatska skala optimalna aproksimacija uz zahtjev što preciznijih kvinti i kvarti Također je pokazano da bi uz zahtjev što preciznijih terci optimalna bila podjela na devetnaest polutonova U matematičkom je dodatku objašnjena „kružna aritmetika“ na kojo

Zvonimir Šikić ↠ Matematika i muzika Mobi

Matematika i muzikaJ se temelji cikličnost svih skala veza potencija i logaritama na kojoj se temelje odgovarajući prikazi intervala te teorija verižnih razlomaka koja se upotrebljava u dokazu optimalnosti tonske podjele oktaveU muzičkom su dodatku kratko opisani podrijetlo i karakteristike ljestvica i modusa od antike do kraja st s muzičkog gledišta te su detaljno opisani primjeri suvremenog načina upotrebe ljestvica i modusa od pojave jednolikog temperiranjaOva knjiga govori o povezanosti ovih disciplina kako matematičari vide i uče muziku te kako muzičari mogu svoje znanje primijeniti u matematici Nadamo se da će vam ova knjiga pružiti radost otkrivanja i razumijevanja bar malog dijela muzike matematike i njihovih neraskidivih veza

Book ´ Matematika i muzika Paperback Download ↠ Businesscurrency .