Temno by Alois Jirásek doc â Hardcoverread ↠ alois jirásek

text Temno by Alois Jirásek

❮EPUB❯ ❂ Temno ✽ Author Alois Jirásek – Businesscurrency.co.uk Románem Temno napsaném v letech 1912 – 1913 se Jirásek zařadil do galerie beletristických obrazů o pobělohorských Čechách Obohatil jí zejména svou věcnou poučeností střízlivým přeEPUB Temno Author Alois Jirásek Businesscurrencycouk Románem Temno napsaném v letech 1912 – 1913 se Jirásek zařadil do galerie beletristických obrazů o pobělohorských Čechách Obohatil jí zejména svou věcnou poučeností střízlivým pře Románem Temno napsaném v letech – se Jirásek zařadil do galerie beletristických obrazů o pobělohorských Čechách Obohatil jí zejména svou věcnou poučeností střízlivým přednesem a objektivitou V září více než sto let po bitvě bělohorské se pan regent Lhotský vrací na Skalku malý zámeček pln dojmů a očekávání Jenže nenadálé setkání s jezuity ho vytrhne z počáteční pohody a navodí v něm dokonce rozmrzelost z vlastního strachu Dalším protihráčem temných časů je udavač a slídil muž chtivý moci správce Čermák Pod střechou myslivny začínáme pak tušit jeho budoucí oběti lidi tiché a pracovité tajné nekatolíky Tušení se brzy začne potvrzovat a to hned při uvedení Helenky Machovcové při její polekané reakci na obrázek svatého Jana Nepomuckého Uvnitř české

Alois Jirásek õ Temno by Alois Jirásek book

K se Jiří nakonec podvolí otcově zákazu myslet na svatbu s Helenkou a ona v pláči opouští Prahu po boku svého otce který si pro ni přišel a míří za hranice Čech Pro ni je v tuto chvíli „Temno“ tam kam se vzdaluje od Jiřího zatímco její otec je šťasten že ji z této „temné země“ odvádí Temno tedy znamená ve vrcholné Jiráskově próze víc než rekatolizaci a náboženský útisk Temný a smutný je u Jiráska svět který překáží lásce ve jménu názorových rozdílů Temná je v Temnu každá slepá víra v autority temná je víra v zázraky temná je každá nesnášenlivost Temná je i snaha přizpůsobených vymýtit každou nepřizpůsobivost byť navenek neprojevovanou Epilog v Temnu je málo útěšný Helenčin tichý stesk dráždí k nesouhlasu a provokuje otázky Svět z něhož byli tajní nekatolíci vyrváni pozbyl v Temnu svou dřívější jistotu a klid Slavnost svatořečení Jana Nepomuckého kterou se uzavírá v Temnu obraz Prahy má účinek ne zcela jednoznačný na okraji zfanatizovaných davů přihlížejí ohňostrojům jedinci s ironií s pohrdáním i s bolestí

epub Ò Temno by Alois Jirásek õ Alois Jirásek

Temno by Alois JirásSpolečnosti vládne napětí Rekatolizační úsilí a násilí vrcholí Památka Jana Husa je nahrazována kultem nového svatého – Jana Nepomuckého Dlouho chystaná oslava jeho svatořečení roku pak uzavírá Jiráskův obraz pobělohorské Prahy a všichni nekatolíci v Temnu představeni buď zahynuli anebo z Čech odešli A přece román který takto předvedl moc jezuitů nad Čechami a schopnost Čechů se jí podvolit nese povzbudivé poselství které však není uloženo v historických událostech ale v lidských osudech románu Mezi postavami románu zaujímá zvláštní místo Helenka Machovcová evangelička pohybující se jako služebná mezi katolickým panstvem Na Skalce i v zámožné milé rodině Březinů v Praze je Helenka přitahována laskavostí svých chlebodárců a málem si vyčítá že před nimi tají své odlišné vyznání Když pak do těchto rozpor ještě vstoupí láska k Jiřímu Březinovi mívá chvíle kdy by se nejraději vzdala svých vnitřních výhrad a splynula s hodnými katolíka a s jejich jistotami Jenže jsou to právě oni kdo se bojí kacířů a štítí se chudoby a ta

Temno by Alois Jirásek doc â Hardcoverread ↠ alois jirásek Alois Jirásek se narodil roku v Hronově u Náchoda Pocházel ze selského rodu jeho otec byl původně tkalcem a pak pekařem Dětství strávil ve Velké Vsi u Broumova V letech – studoval na německém gymnáziu v Broumově potom na českém gymnáziu v Hradci Králové Po maturitě studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v PrazeAlois Jirásek pracoval jako učitel dějepisu na gymnáziu.

2 Comments on "Temno by Alois Jirásek doc â Hardcoverread ↠ alois jirásek"

  • Kuszma

    Temno by Alois Jirásek doc â Hardcoverread ↠ alois jirásek Temno by Alois JirásEz egy felettébb értékes könyv egy felettébb érdekes korszakról Jiráseket a vallási meggyőződés és a nemzeti megmaradás összefonódása fogl


  • manka

    Temno by Alois Jirásek doc â Hardcoverread ↠ alois jirásek Temno by Alois JirásNa 600 stran takhle před státnicema nemám úplně kapacit ale musím říct že to výrazně předstihlo má očkávání Dějově to sice není nijak překvapivé a názory na pobělohorskou dobu jsou to dost mimo z dnešního hlediska ale čekala jsem něco tristního a dostala příjemně čtivou věc