PDF Î BOOK آنجا که خانه ام نیست FREE

READER آنجا که خانه ام نیست

[EPUB] ✸ آنجا که خانه ام نیست. By رضا رهگذر – Businesscurrency.co.uk ننه اغلب توی دعواهای همیشگی اش پدر را سرزنش می کرد و از دین، اخلاق، کار وهمه چیز او ایراد می گرفت و گاه در پایان EPUB آنجا که خانه ام نیست By رضا رهگذر Businesscurrencycouk ننه اغلب توی دعواهای همیشگی اش پدر را سرزنش می کرد و از دین، اخلاق، کار وهمه چیز او ایراد می گرفت و گاه در پایان ننه اغلب توی دعواهای همیشگی اش پدر را

رضا رهگذر µ EPUB

ام آنجا که Kindle حسام دوست شدم، قضیه فرار جدی تر شد؛ چرا که او هم برخلاف ظاهر زندگی اش، مشکلات و رنجهای خانوادگی خاص خودش را داشت با این حال، عملی کردن این تصمیم، برخلاف فکر کردن به آن، ساده نبود

KINDLE ó µ رضا رهگذر

آنجا که خانه ام نیست خانه ام Epub سرزنش می کرد و از دین، اخلاق، کار وهمه چیز او ایراد می گرفت و گاه در پایان گریه هایش، نفرین می کرد خیلی وقت بود که برای فرار از خانه، مشغول جمع کردن پول بودم وقتی با یکی از همکلاسیها به ن

7 Comments on "PDF Î BOOK آنجا که خانه ام نیست FREE"

 • Susan

  PDF Î BOOK آنجا که خانه ام نیست FREE آنجا که خانه ام نیست, خیلی کتاب دردناکی بود و خیلی آزارم دادواقعا دلم برای پسر قصه می سوختتصویرهایش هنوز هم توی ذهنم مانده،پسر تنهای فراری توی کامیون،پسر تنهای فراری که برادرش چون خوابش می آید همراهی اش نمی کند،پسر تنهای فراری که ساعتی که پیدا کرده را دست می کند وخیلی توصیه اش نمی کنماز آن کتابهاست که توی ذهن می ماندلااقل برای من که اینطور بودو کتاب نوجوان به نظرم نباید اینقدر تلخ باشدهرچقدر هم ک


 • Motahhareh

  PDF Î BOOK آنجا که خانه ام نیست FREE آنجا که خانه ام نیست, اولین داستان بلندی بود که خوندم فکر میکنم اون موقع هشت سالم بیشتر نبود یادمه با استرس داستان رو دنبال می کردم و واسم مهم بود که حتما ببینم چه اتفاقاتی واسه اون دوتا دوست می افته اما دوست داشتم آخرش به یه جایی می رسیدند و بعدش پیش خ


 • Pari

  PDF Î BOOK آنجا که خانه ام نیست FREE آنجا که خانه ام نیست, هیچی از داستان کتاب یادم نیست، جز اینکه داستان یه بچه ی فراری بود حتی یادم نیست چرا داشت فرار می کرد فقط می دونم هر وقت یادش می افتم، احساس می کنم یاد یکی از بهترین داستان هایی که به عمرم شنیدم می افتم البته نمی دونم با روحیات بچه های امروز چقدر سازگاری داره اما برای ما دهه شصتی ها خیلی مناسب بود


 • Hamid

  PDF Î BOOK آنجا که خانه ام نیست FREE آنجا که خانه ام نیست, این رو من در سن دوازده سیزده سالگی خوندم بلکم یه کم بیشتر اوائل انقلاب مرتبه دوم سال هزار و سیصد و نود شاید با ورژن جدیدش


 • Armin-t1

  PDF Î BOOK آنجا که خانه ام نیست FREE آنجا که خانه ام نیست, آنجا که خانه ام نیست


 • Sara Pahlevani

  PDF Î BOOK آنجا که خانه ام نیست FREE آنجا که خانه ام نیست, حدودا 8 سالم بود که داییم برام کادو خریدش خیلی باهاش خاطره دارم


 • sanaz

  PDF Î BOOK آنجا که خانه ام نیست FREE آنجا که خانه ام نیست, I read it hundred years ago and then lost it